Czym jest zarządzanie procesami i dlaczego warto je stosować w biznesie

W organizacjach i przedsiębiorstwach funkcjonują złożone i różnorodne procesy. Żeby usługi i produkty dostarczane przez firmę były jak najwyższej jakości, pracownicy powinni posiadać umiejętności, które pozwolą im poprawić skuteczność i efektywność procesów. Jak to zrobić? Jeden ze sposobów to podniesienie kwalifikacji za pomocą Akademii Zarządzania Procesowego.

Zarządzanie procesami biznesowymi – na czym polega?

Rozważania na temat zarządzania procesowego należy rozpocząć od definicji procesu. Najprościej mówiąc, proces to zbiór następujących po sobie działań, zaplanowanych w taki sposób, by doprowadzić do wytworzenia określonego produktu lub usługi (która będzie miała wartość dla klienta). Innymi słowy, to droga, którą trzeba przebyć od pomysłu na dany produkt, aż do jego realizacji. Czym zatem będzie zarządzanie procesami biznesowymi? To ogół działań, mających na celu zapewnienie widoczności procesów zachodzących w organizacji. Do tego celu są używane odpowiednie narzędzia programowe i usługi. Do czego służy zarządzanie procesami? Przede wszystkim do automatyzacji, analizy i stałego doskonalenia procesów pod kątem wzrostu efektywności i zredukowania ponoszonych kosztów.

Zarządzanie procesowe – jakie narzędzia do niego wykorzystać?

Żeby dobrze zarządzać procesami, warto znać kilka narzędzi, które ułatwią organizację pracy. Najważniejsze z nich to mapowanie, modelowanie i optymalizacja. Na czym polegają?

Mapowanie procesów to nic innego, jak stworzenie mapy, która zilustruje cały przebieg procesu. Taka mapa powinna zawierać procesy główne, czyli te, które dotyczą kluczowych operacji w organizacji, np. obsługi klienta czy produkcji.

  • Z kolei modelowanie procesów biznesowych, opiera się na tworzeniu diagramów, ilustrujących przebieg procesu. Choć modelowanie może wydawać się bliźniaczo podobne do mapowania, pomiędzy tymi dwoma podejściami jest zasadnicza różnica. Mapa skupia się na relacjach pomiędzy poszczególnymi działaniami, natomiast w modelu najistotniejszy jest sam przebieg procesu.
  • Organizację pracy ułatwi także optymalizacja procesów, która ma służyć analizie, a następnie usprawnieniu przebiegu procesów. W osiągnieciu tego celu pomogą, wspomniane wcześniej, narzędzia: mapowanie i modelowanie, które pozwolą zobrazować proces. Podczas optymalizacji, istotne jest przeprowadzanie szkoleń pracowników oraz standaryzacja działań.
  • Tak samo mapowanie procesów, jak i modelowanie i optymalizacja będą pomocne zarówno w trakcie samego wdrażania procesów w firmie, jak i późniejszego ich ulepszania.
  • Zarządzanie procesami biznesowymi – dlaczego warto wprowadzić je w firmie?
  • Wprowadzenie zarządzania procesowego ma ogromne znaczenie dla działalności firmy. Wszystko dlatego, że procesy biznesowe można śmiało uznać za fundament zarówno frontowych funkcji biznesowych, jak i zaplecza, (chodzi tu np. o fakturowanie sprzedaży, oferowanie klientom produktów, prowadzenie kont). Nietrudno zauważyć, że procesy biznesowe umożliwiają wydajną, a jednocześnie skuteczną współpracę między różnymi obszarami organizacji i prowadzą do wspólnego celu – lepszej obsługi klientów. Jeszcze do niedawna zarządzanie procesami skupiało się, przede wszystkim, na redukcji ponoszonych kosztów i zwiększeniu produktywności. Obecnie, coraz częściej jest ukierunkowane na obsługę klienta, kreowanie wartościowych relacji i doświadczeń u klientów.
  • Akademia Zarządzania Procesowego – zarządzanie procesowe w praktyce
  • Żeby dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości, w zarządzaniu organizacją należy uwzględnić złożoność i różnorodność funkcjonujących w niej procesów. Konieczne jest zdobycie umiejętności, które pozwolą poprawić skuteczność i efektywność procesów. W tej kwestii, pomocna okaże się Akademia Zarządzania Procesowego, o której więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/zarzadzanie-procesowe,6/. To odbywające się online szkolenie, które składa się z trzech niezależnych modułów:
  • Modelowanie procesów biznesowych,
  • Optymalizacja procesów biznesowych,
  • Rola lidera w zarządzaniu procesowym.

Ukończenie szkolenia jest jednoznaczne z uzyskaniem certyfikatu. Absolwenci dwóch modułów, dostają certyfikat KAIZEN Facilitator, natomiast osoby, które zdecydują się na wszystkie trzy moduły, uzyskują tytuł Lidera Procesów.

Akademia Zarządzania Procesowego – do kogo jest skierowana?

Poszczególne moduły Akademii Zarządzania Procesowego  są przeznaczone dla osób o różnych preferencjach. Modelowanie procesów biznesowych będzie idealne dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, projektów, ds. zarządzania jakością (ISO), a także konsultantów, którzy są odpowiedzialni za tworzenie procesów biznesowych w organizacji.

Optymalizacja procesów biznesowych to opcja dla menedżerów i specjalistów, którzy chcą poznać kluczowe metody optymalizacji procesowej, skonstruować system pomiaru procesu czy zaprojektować pilotaż programu poprawy.

Z kolei moduł Rola lidera w zarządzaniu procesowym, będzie idealny dla osób, które posiadają już pewne doświadczenie w modelowaniu procesów i chciałyby udoskonalić swój warsztat menedżerski w tym zakresie.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here