Inwestycja w pracowników – szkolenia integracyjne

Wyraźnie zmienia się podejście pracodawców względem zatrudnianej kadry.

O ile jeszcze niedawno królował autorytarny styl zarządzania pracownikami, tak dzisiaj stawia się na tworzenie im idealnych warunków pracy oraz podejście demokratyczne. Ważne jest zdanie pracowników, spełnianie ich potrzeb. Priorytetem jest również rozwój zatrudnionej kadry, dzięki czemu każdy pracownik ma możliwość nie tylko piąć się po kolejnych szczeblach zawodowej kariery, ale również zwiększać swoje kwalifikacje, co przekłada się na lepsze efekty jego pracy i większe zyski dla firmy.

Jedną z ważniejszych inwestycji w pracowników, są dzisiaj szkolenia. Okazuje się, że już ponad połowa działających w Polsce przedsiębiorstw właśnie takie wydarzenia organizuje i proponuje zatrudnionemu personelowi. Nie chodzi tutaj jedynie o szkolenia twarde, które dedykowane są pracownikom konkretnych działów, by nabywali nowe umiejętności techniczne i wiedzę teoretyczną. Ważne są też szkolenia miękkie, które korzystnie wpływają na kompetencje pracowników. W ich zakresie wyróżnić można szkolenia integracyjne, które cieszą się coraz większą popularnością.

Dlaczego warto wpływać na relacje współpracowników?

Okazuje się, że tylko dobre relacje pomiędzy współpracownikami, mogą przynieść wymierne efekty. Szkolenie integracyjne jest czynnikiem, które bez wątpienia na takie wpływa. Dzisiaj wiadomo na pewno, że tzw. wyścig szczurów, czyli niezdrowa rywalizacja, nie działa korzystnie. Stawia się za to na współdziałanie i wzajemną pomoc w zespole. Odpowiedzialność za efekty całego zespołu sprawia, że każdy jego członek wykazuje większą motywację i zaangażowanie w pracy. Dobre relacje pomiędzy pracownikami bez wątpienia w tym pomagają.

Pomysły na szkolenie integracyjne

Ponieważ szkolenie integracyjne wchodzi w zakres szkoleń miękkich, najczęściej przeprowadza się je w formie rozrywkowej, atrakcyjnej dla pracowników. Warto jednak podkreślić, że istotny jest tutaj również czynnik edukacyjny i o nim się nie zapomina.

Do najpopularniejszych szkoleń integracyjnych zaliczyć można różnego rodzaju gry zespołowe. Ciekawą opcją są zabawy terenowe, tzw. gry miejskie. Kolejną formą są też planszówki.

Należy wspomnieć, że każda gra jest nie tylko rozrywką, ale również nauką. Poprawia nie tylko relacje pomiędzy pracownikami, ale buduje również ich pożądane kompetencje – umiejętność pracy w zespole, cierpliwość, opanowanie, pracę pod presją czasu i stresu, delegowanie zadań innym, skuteczne negocjacje czy sztukę prezentacji.

Nie ma wątpliwości, że szkolenie integracyjne jest skuteczne. Połączenie nauki z zabawą to chyba najlepsza forma rozwoju pracowników. Pracodawca czerpie zyski z finalnych efektów pracy zatrudnionego personelu. Każdy pracownik zyskuje zaś doświadczenie i może cieszyć się osobistym rozwojem. Właśnie dlatego prognozy dotyczące inwestycji w szkolenia są korzystne. Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że na szkolenia w firmach przeznaczane są środki o coraz większej wartości. Polscy przedsiębiorcy biorą przykład z firm zachodnich, w których takie wydarzenia są już standardem.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here