Ekonomia - Studia

Według badań statystycznych ekonomiczne kierunki studiów wyższych są na szóstym miejscu wśród najczęściej wybieranych przez kandydatów na studentów. Studiowanie ekonomii jest dobrym rozwiązaniem dla młodych ludzi, którzy mają ścisły umysł. Jednocześnie jest to nauka z gatunku „miękkich”, gdzie bardziej niż regułki i wzory liczą się kompetencje społeczne. Pozyskanie w perspektywie dobrze płatnej pracy nie nastręcza wielu trudności, gdyż popyt na ekonomistów ciągle rośnie.

Czym charakteryzują się studia na kierunku ekonomicznym?

Czym charakteryzują się studia na kierunku ekonomicznym?Z greckiego ekonomia to zlepek słów „oikos” – do i „nomos” – reguła. Starożytni Grecy określali tym mianem ogół zasad prowadzenia gospodarstwa domowego. Dziś termin ekonomia rozszerzył się znacznie i obejmuje najogólniej mówiąc sposób gospodarowania zasobami przez społeczeństwo, ich pozyskiwanie, konsumpcję, analizę rynku dóbr. Z tej racji na kierunku ekonomia – studia wymagają dysponowania analitycznym umysłem i szerokim spojrzeniem na problemy związane z zachodzącymi zjawiskami mikro- i makroekonomicznymi.

Na kierunku ekonomia – studia na różnych uczelniach prowadzone są m.in. w specjalnościach:

  • ekonomia menedżerska,
  • analityka ekonomiczno-finansowa,
  • consulting,
  • nieruchomości i inwestycje,
  • przedsiębiorczość i innowacje,
  • analiza rynku,
  • gospodarka elektroniczna,
  • transport i logistyka,
  • zasoby ludzkie,
  • handel zagraniczny.

Tak szerokie spektrum daje wiele możliwości wyboru zgodnego z predyspozycjami kandydata na ekonomistę.

Przedmioty, z jakimi przyszły ekonomista musi się zmierzyć na studiach ekonomicznych to np.: mikroekonomia, makroekonomia, ekonometria, ekonomia międzynarodowa, gospodarowanie kapitałem ludzkim, finanse publiczne, matematyka finansowa, analiza rynków finansowych, polityka społeczna, narzędzia informatyczne w analizie i inne.

Ekonomia – Studia. Idealny Kandydat

Ekonomia - Studia. Idealny KandydatSylwetka kandydata na studenta na kierunku ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne – odznacza się umiejętnością analizy zagadnień ekonomiczno-finansowych w kontekście rozwoju gospodarki i innowacji. W związku z postępującą globalizacją znaczenia nabiera idea wspólnoty gospodarczej i przystosowania się do nowych trendów w gospodarce międzynarodowej, wpływających znacznie na rozwój gospodarczy kraju. Student kierunku ekonomia powinien mieć umysł otwarty na ogólnoświatowe rozwiązania w zakresie rynku zbytu, prawa ekonomicznego i stosunków międzynarodowych.

Nie bez znaczenia jest także znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Na kierunku ekonomia – studia wymagające znajomości aktualnych zagadnień społecznych, ekonomicznych, finansowych i prawnych sprawiają, że młodzi ekonomiści są zobligowani do śledzenia na bieżąco wiadomości ze świata biznesu i polityki. Ta konieczność rozciąga się również na okres po ukończeniu studiów. Dobry ekonomista wie, że musi w swojej pracy być na bieżąco z aktualnościami i nowymi trendami w swojej dziedzinie, aby nie pozostawać w tyle w stosunku do wymagań rynku pracy.

Kadra profesorska na studiach ekonomicznych wywodzi się często z wielkich korporacji lub organów władzy. Są to więc praktycy, których działania zawodowe ukierunkowane są na kształtowanie polityki gospodarczej i ekonomicznej kraju poprzez wytyczanie nowych kierunków rozwoju. Niejednokrotnie studenci, którzy wyróżniają się na studiach swoją kreatywnością są w stanie zapewnić sobie miejsce pracy w prestiżowych placówkach. Tzw. headhunterzy czujnie obserwują uczelnie i postępy wyróżniających się studentów, aby zwerbować ich w swoje kręgi.

Studia ekonomiczne a możliwość zatrudnienia

Możliwości pracy po ukończeniu kierunku ekonomia – studia są bardzo duże i różnorodne. Nowych ekonomistów poszukują przede wszystkim przedsiębiorstwa, jednostki sektora publicznego, banki, organy władzy i kontroli, firmy audytowe i doradcze, biura obrotu nieruchomościami, firmy działające w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Co częściej przedsiębiorczy studenci biorą sprawy we własne ręce i zakładają działalność gospodarczą.

Jak widać jest wiele możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku ekonomia – studia te są bardzo wszechstronne i wymagające. Sprawia to, że specjaliści od zagadnień ekonomicznych są doceniani przez pracodawców również finansowo. Średnia pensja ekonomisty wg badań GUS wynosi prawie 6 000 złotych brutto. Młodzi pracownicy, ze stażem pracy do 3 lat zarabiają w tym zawodzie ok. 3 500 złotych brutto. Nie jest to czołówka w skali kraju, jednak na pewno w porównaniu do innych zawodów ekonomiści wypadają całkiem dobrze.

Ciągłe dokształcanie się to podstawa

Każdy młody człowiek, który decyduje się na studia na kierunkach ekonomicznych lub planuje karierę w zawodach związanych z ekonomią musi się liczyć z koniecznością ciągłego dokształcania się. Zawód ekonomisty należy do bardzo wymagających. Ścieżka kariery niejednokrotnie musi być okupiona ciężką pracą, związaną z poszerzaniem wiedzy w obszarze prawa i gospodarki oraz innowacji. Zmieniające się realia pracy ekonomisty na rynku krajowym i ewolucja gospodarcza nakładają na specjalistów w tej dziedzinie znaczne obciążenia. Przeciwwagą jest tutaj prestiż i satysfakcja, również finansowa, co ma w obecnych czasach niebagatelne znaczenie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here