Gdzie i jak zdobyć dotacje na kulturę

Zarówno obiekty związane z dziedzictwem narodowym, jak i wszelkie przedsięwzięcia kulturalne wymagają dużych nakładów finansowych. Ich ważnym źródłem są granty i dotacje na kulturę, dzięki którym można pozyskać środki niezbędne m.in. na renowację zabytków, zakup wyposażenia, czy organizację wydarzeń artystycznych. Jak się okazuje, takie wsparcie oferuje nie tylko budżet państwa. Poniżej wyjaśniamy, gdzie można ubiegać się o finansowanie i w jaki sposób skutecznie je pozyskać.

Dotacje na kulturę – jakie są możliwości?

Funkcjonujące w Polsce instytucje kultury finansowane są przede wszystkim ze środków publicznych oraz z dochodów generowanych w wyniku prowadzonej działalności. Te zasoby zazwyczaj wystarczają wyłącznie na bieżące potrzeby, natomiast na inwestycje i większe przedsięwzięcia konieczne są dodatkowe pieniądze. Możliwości ich pozyskania jest bardzo wiele i są to przede wszystkim różnego rodzaju dotacje i granty na kulturę.

– Fundusze Europejskie

Ze środków unijnych mogą korzystać wszelkie instytucje kultury, przeznaczając je na określone w programach cele. Najczęściej Fundusze Europejskie wpierają kosztowne renowacje zabytków oraz działania mające na celu ich ochronę. O dotacje można się także ubiegać na działalność związaną z szeroko rozumianym zwiększeniem dostępności do zasobów kultury, czyli np. zakup lub modernizację wyposażenia instytucji, czy rozbudowę obiektu. Unia Europejska wspiera także cyfryzację zasobów kultury polegającą na utrwaleniu materiałów artystycznych lub archiwalnych na nośnikach elektronicznych. O dotacje na kulturę można ubiegać się w ramach kilku programów m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Fundusze Norweskie

Na Program Kultura w ramach Funduszy Norweskich przewidziano budżet 88 mln euro, który w większości jest przeznaczany na wsparcie rozwoju infrastruktury związanej z działalnością kulturalną. Częściowo środki służą promocji różnorodności kulturowej (także dotyczącej mniejszości etnicznych i narodowych) z udziałem partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

– Dotacje Ministerstwa Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego również prowadzi różne programy dotacyjne, w ramach których można ubiegać się o środki na konkretne przedsięwzięcia. Przykładowo w 2020 roku zorganizowano 3 programy: Infrastruktura Domów Kultury, Kultura Dostępna oraz Edukacja Kulturalna.

– Dotacje celowe dla instytucji kultury

Kolejnym sposobem na pozyskanie pieniędzy jest dotacja celowa dla instytucji kultury z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego. W przeciwieństwie do zwykłych dotacji podmiotowych w tym przypadku instytucja kultury musi wskazać konkretny cel wydatkowania pieniędzy, który nie może mieć charakteru ogólnego związanego ze statutową działalnością.

– Granty dla bibliotek

O granty dla bibliotek można się ubiegać przede wszystkim w ramach programów dotacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, ale także w ramach Funduszy Europejskich i Norweskich.

Jak pozyskać dotacje na kulturę?

Zdobycie finansowania na inwestycje związane z działalnością instytucji kultury jest dość skomplikowane. W pierwszej kolejności trzeba sprecyzować cel, na jaki chce się pozyskać środki, a potem dopasować do niego odpowiedni program dotacji. Warto już na tym etapie skorzystać z pomocy specjalistów, którzy znając wszystkie dostępne źródła finansowania, potrafią precyzyjnie doradzić, które z nich będą dla danej inwestycji najlepszym rozwiązaniem. Ze względu na to, że instytucje kultury korzystają często z różnego rodzaju dotacji, w praktyce są zmuszone zatrudnić takiego specjalistę obsługującego je w tym zakresie bądź korzystać z usług zewnętrznych firm doradczych.

O wszystkich możliwościach pozyskania środków na kulturę oraz sposobach ubiegania się o nie można się dowiedzieć ze strony www.subitoadvising.pl/oferta/kultura. Należy ona do firmy specjalizującej się w pomocy w pozyskiwaniu funduszy, także w ramach programów dotyczących kultury. Zakres takiego wsparcia obejmuje wszystkie najważniejsze etapy ubiegania się o dotacje m.in. analizę źródeł finansowania, przygotowanie wniosku wraz z kompletem dokumentów, zarządzanie projektem, a także jego rozliczenie.

Kto może ubiegać się o dotacje na kulturę?

Beneficjentami dotacji i grantów przeznaczonych na kulturę mogą być wszelkiego rodzaju instytucje działające w obszarze kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. W praktyce każdy program lub konkurs wskazuje precyzyjnie rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o finansowanie. Największe pule środków przeznaczane są z reguły na renowacje zabytków np. zamków, czy też obiektów sakralnych. W zależności od programu z dotacji skorzystać mogą również muzea, teatry, domy kultury, biblioteki, instytuty, fundacje i stowarzyszenia promujące różne gałęzie sztuki, a nawet szkoły artystyczne.

Dzięki różnego rodzaju dotacjom i grantom polska kultura otrzymuje każdego roku spory zastrzyk pieniędzy. Środki te nie tylko pomagają dbać o nasze dziedzictwo narodowe, ale także umożliwiają poszczególnym instytucjom poszerzać ofertę kulturalną oraz promować ją za granicą.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here