Administracja - Studia

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost liczby nowych kierunków studiów. To zjawisko z jednej strony jest związane z rozwojem technologii. Z drugiej z pojawieniem się nowych dziedzin naukowych, które stały się obiektem zainteresowania tak wielu badaczy, że doprowadziło to do powstania nowych kierunków studiów. W podobny sposób powstała administracja – studia zajmujące się realizacją różnych zadań publicznych.

Kierunek ten przede wszystkim pozwala poznać prawo, ale pod kątem praktycznego działania organów administracji publicznej. Przygotowuje tym samym do pracy w różnego rodzaju urzędach państwowych rządowych i samorządowych lub w sektorze prywatnym. Słowo „administracja” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „zarządzać, obsługiwać”, natomiast przedrostek „ad” podkreśla wykonawczy charakter tej czynności. Sama nauka obejmuje więc zagadnienia związane z zarządzaniem różnymi dobrami, tak aby odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. A jak praktycznie rzecz biorąc wygląda administracja – studia z zakresu prawa szeroko pojętego?

Administracja – Studia

Administracja - StudiaPrzede wszystkim student poznaje polską Konstytucję, która jest ustawą zasadniczą naszego kraju i w sposób podstawowy określa jego ustrój i sposób działania. Ta wiedza jest pewną podstawą, na której buduje się dalsze rozważania dotyczące funkcjonowania rządu najpierw na miejscu , dalej w terenie, a także władzy samorządowej. Poza tym student poznaje podstawowe zasady rządzące się prawem i zbiera narzędzia, aby móc na nim pracować. Uczy się jak odczytywać ustawy, aby dobrze zrozumieć ich sens oraz jak tą wiedzę wykorzystać w praktyce.

Czy warto studiować administrację?

Odpowiadając na pytanie „czy warto studiować administrację” należy wziąć pod uwagę możliwości konkretnej osoby, a także jej zainteresowania. Poza tym warto podejmować decyzję o wyborze studiów pod kątem przyszłej pracy. Studia z zakresu administracji publicznej będą najlepsze dla osób zainteresowanych samym prawem i wszelkiego rodzaju regulacjami prawnymi. Jeżeli dana osoba nie przepada za tego typu tematami to kierunek ten może okazać się dla niej nużący lub zbyt wymagający. Dlatego warto się zastanowić jakie są moje osobiste zamiłowania czy preferencje.

Rozpoczynając studia z zakresu prawa administracyjnego należy również przyzwyczaić się do języka prawnego, czyli takiego w jakim pisane są ustawy. Może to być na początku trochę kłopotliwe, ponieważ czytanie aktów prawnych to niełatwe zadanie. A jeszcze trudniej jest odczytać ich prawdziwy sens. Na szczęście to administracja – studia, na których można nauczyć się tych wszystkich rzeczy, o ile ktoś uzna to za obiekt swojego zainteresowania. Praca w sektorze administracji publicznej też ma swój bardzo specyficzny charakter, ale można ją nazwać pewnym stanowiskiem, z racji iż biurokracja wciąż się rozrasta. Także warunki zatrudnienia mogą okazać się bardzo korzystne, ponieważ takiego pracownika zatrudnia, jakby to nie było postrzegane, państwo polskie. Warto wspomnieć tu też o tym, że do głównych zajęć na tego typu stanowiskach należy praca biurowa, która ze względu na swój „siedzący” tryb nie wszystkim może przypaść do gustu.

Program nauczania na studiach administracyjnych

Wracając do samych studiów, zwróćmy uwagę na fakt, że każda uczelnia ma inny program tego samego kierunku i trudno tu dokładnie określić co jeszcze może się w nim znaleźć. Przede wszystkim przedmiotem zainteresowania jest tutaj prawo administracyjne. Jest ono ściśle związane z odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczeństwa.

Można powiedzieć, że administracja to wszystko to, co znajduje się poza władzą ustawodawczą i sądowniczą, jest to więc ogólnie rzecz ujmując wykonawca władzy wykonawczej. Czyli zarządza on wszelkimi środkami w taki sposób, aby myśl ustawodawcy została jak najlepiej wprowadzona w życie.

Trudno więc odpowiedzieć na pytanie: czy warto studiować administrację, nie sprowadzając go do sytuacji konkretnej osoby. Jest to kierunek przede wszystkim dla osób zainteresowanych regulacjami prawnymi oraz dla takich, którzy upatrują swoją ścieżkę zawodową w różnego rodzaju urzędach oraz sektorach prywatnego zarządzania zasobami.

Praca w administracji

Praca w administracjiNie zapominajmy, że wybór studiów dotyczy również przyszłej pracy i w tym aspekcie należy patrzeć na ten temat. Możliwości zatrudnienia osób z tego typu wykształceniem jest bardzo wiele i to jak pokierujesz swoją karierą zależy tylko od ciebie samego. Ważne jest, aby samodzielnie rozpatrzyć różne opcje przy wyborze odpowiedniej ścieżki edukacji. Wybór ten musi być dopasowany do indywidualnych preferencji w przeciwnym wypadku może okazać się nietrafiony i znacznie skomplikować drogę do wymarzonego zawodu.

Mimo to nigdy nie należy się załamywać i nawet, gdy podjęło się złą decyzję można ją jeszcze skorygować. Zmienić studia lub nieco się przekwalifikować. Nigdy nie należy się załamywać, że już podjęta droga jest to ostateczną, bo o żadnej z nich nie można powiedzieć czegoś podobnego. Zgodzę się natomiast z następującym stwierdzeniem: administracja – to studia dające wiele możliwości rozwoju i szerokie spektrum wyboru przyszłego zawodu. Jeżeli więc wyżej wymienione tematy są obiektem czyjegoś zainteresowania to śmiało może on podjąć studia z zakresu administracji.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here