Bezpieczeństwo i jakość w zakładzie produkcyjnym

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w dużych zakładach produkcyjnych to bardzo szerokie zagadnienie. Oczywiście podstawą jest tutaj przestrzeganie zasad BHP, jednak zależnie od rodzaju działalności konieczne jest też zapewnienie zgodności z innymi regulacjami. Poniżej przestawiam kilka ważnych wytycznych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa i jakości w produkcji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Norma ISO 45001 definiuje zasady dotyczące BHP. Dzięki jej wdrożeniu podnosi się poziom bezpieczeństwa, a spada ryzyko wystąpienia chorób zawodowych oraz wypadków w miejscu pracy. Wprowadzenie zasad systemu zarządzania BHP sprzyja też obniżeniu absencji chorobowej pracowników.

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności

W przypadku zakładów zajmujących się produkcją żywności konieczne jest wdrożenie specjalnych zasad dotyczących tego sektora. Przykładem może być system HACCP, czyli Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Dzięki wprowadzeniu tego systemu zapewnione jest bezpieczeństwo zdrowotne żywności zarówno dla pracowników zakładu, jak i ostatecznych konsumentów, a także odpowiednia jej jakość.

Wymogi dla maszyn

W produkcji konieczne jest korzystanie z wielu maszyn i urządzeń. Aby zadbać o bezpieczeństwo na linii produkcyjnej konieczne jest zapewnienie ich zgodności z zapisami dyrektywy maszynowej. Określa ona wymagania dla wszelkich urządzeń, aby zapewnić odpowiednie z nich korzystanie i ochronę pracowników, a także uzyskanie określonej jakości produktów.

Zagrożenie wybuchem

W niektórych zakładach produkcyjnych istnieją miejsca, w których panuje lub może powstać atmosfera wybuchowa. Takie pomieszczenia, czy przestrzenie powinny być odpowiednio oznakowane. Należy też przestrzegać określonych zasad, aby obniżyć do minimum ryzyko wybuchu.

Zgodność z IATF 16949

W branży samochodowej konieczne jest zapewnienie zgodności z specyfikacją techniczną IATF 16949. Jej zapisy odnoszą się do zapewnienia odpowiedniej jakości w tej branży. Dokument ten zawiera zasady wymagane przez czołowe marki samochodowe z całego świata. Nad zgodnością IATF 16949  czuwa w firmie pełnomocnik kierownictwa, który musi doskonale znać tą specyfikację.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here