Na czym polega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nam się opłacić, ale może też doprowadzić nas do bardzo trudnej sytuacji, z której trudno będzie się otrząsnąć. Kiedy warto ogłaszać upadłość konsumencką i jakie są tego konsekwencje?

Upadłość konsumencka  – o co tu chodzi?

W 2009 roku weszły w życie przepisy, które pozwalają ogłosić upadłość każdemu obywatelowi RP, nie tylko firmie. W teorii wygląda to nieźle, bo osoba prywatna, która stała się niewypłacalna nie z własnej winy, może uniknąć nękania przez wierzycieli. W praktyce jest to nieco bardziej skomplikowane.

O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy na wniosek dłużnika. Przy czym warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości jest możliwe tylko raz na 10 lat i to z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika takich jak choroba, wypadek czy utrata pracy. Okoliczności, w jakich można ogłosić upadłość konsumencką, wskazuje ustawa o prawie upadłościowym. Sąd może wszcząć postępowanie upadłościowe tylko w sytuacji, kiedy dłużnik jest niewypłacalny i sytuacja, w której nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, jest stała.

Kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej?

Rażące niedbalstwo i umyślne działanie to dwie podstawowe sytuacje, w których sąd na pewno oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W pierwszym przypadku sąd oddali wniosek, jeśli okaże się, że dłużnik zaciągnął zobowiązania bez realnej szansy na ich spłatę, a nie ma czego sprzedać, by pokryć zobowiązania, bo celowo pozbył się majątku, celem uniemożliwienia egzekucji komorniczej.

Jeśli chodzi o rażące niedbalstwo, sąd może oddalić wniosek, jeśli np. dłużnikowi udowodni się, że miesięcznie więcej zaciągał długów niż zarabiał.

Poza tymi dwiema przesłankami jest jeszcze cała lista przesłanek negatywnie względnych, które są przez sąd rozpatrywane bardzo indywidualnie i zależą od konkretnej sytuacji dłużnika.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej niesie za sobą szereg skutków i to nie tylko dla konsumenta, ale także jego współmałżonka. Z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek konsumenta wchodzi pod zarząd syndyka i konsument traci prawo samodzielnego decydowania o tym majątku. Syndyk sporządza inwentaryzację majątku i sprzedaje go w całości poza przedmiotami niezbędnymi do życia. Wraz z ogłoszeniem upadłości jednego z małżonków, powstaje rozdzielność majątkowa. Wspólny majątek podlega spieniężeniu przez syndyka, ale to, co zarobi małżonek upadłego później, pozostanie już tylko jego własnością.

Czy upadłość konsumencka jest jedynym wyjściem?

Zwykle nasza własna wiedza czy porady, jakie znajdziemy w Internecie, nie wystarczą do dokonania właściwej decyzji. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być znacznie lepszym wyjściem z fatalnej sytuacji finansowej niż poddawanie się postępowaniu egzekucyjnemu, ale nie musi tak być. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, w którym pod uwagę powinno się wziąć szereg czynników, a samodzielnie nie łatwo to zrobić.

Dlatego warto dowiedzieć się, na czym polega oferta oddłużania kancelarii D2D Group. Być może sytuacja nie jest jeszcze na tyle beznadziejna, żeby nie można było np. podjąć negocjacji z wierzycielami. Wsparcie się specjalistyczną wiedzą prawniczą może okazać się kluczowe przy kontaktach z firmami windykacyjnymi, bo często ich sposób postępowania stawia dłużnika w sytuacji, w której nie potrafi się odnaleźć i szybko może podjąć niewłaściwą decyzję.  

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here