praca

W nowym roku czekają nas zmiany w prawie pracy. Już na początku roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Zmiany będą również w obszarze urlopu oraz pracy zdalnej. Rząd zamierza dostosować sę do unijnej dyrektywy work-life balance, która będzie miała wpływ na wydłużenie urlopu ojcowskiego. Jakie zmiany czekają nas jeszcze w kodeksie pracy w 2022 roku?

Podwyższenie płacy minimalnej

Na początku roku podnoszone jest minimalne wynagrodzenie. W tym roku nie będzie inaczej. Już od stycznia podstawa płacy minimalnej wyniesie 3010 brutto miesięcznie. Na rękę będzie to kwota około 2356 zł. Pracownicy, którzy są rozliczani na podstawie stawki godzinowej, również otrzymają podwyżkę. Za godzinę pracy otrzymają 19.70 brutto. 3614.40 brutto to kwota, która poniosą pracodawcy za utrzymanie pracownika zatrudnionego na podstawie najniższej krajowej.

Kodeks pracy 2022 r. przewiduje jednolitą ilość dni urlopowych. W tym momencie wymiar urlopu zależy od stażu pracy. Pracownicy, którzy mają przepracowane mniej niż 10 lat, mogą liczyć na 20 dni urlopu. Pracownicy, którzy mogą pochwalić się większym stażem, tych dni mają 26 w całym roku. Rząd przygotowuje reformę, która przewiduje zniesienie konieczności osiągnięcia 10 lat stażu pracy, aby otrzymać 26 dni urlopu.

Dyrektywa Work Life Balance

Mimo że prace nad tą dyrektywą trwają od 26 kwietnia 2017 roku, to dopiero w tym roku polski rząd ma obowiązek wprowadzić ją w życie. Czas jest wyznaczony do sierpnia 2022 r. Dyrektywa ta mówi o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn, którzy są rodzicami, na rynku pracy. Reguluje również zakres urlopu rodzicielskiego, opiekuńczego oraz ojcowskiego. Ma na celu pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym. Co to oznacza w praktyce? Wydłużenie 10-dniowego urlopu ojcowskiego do 2 miesięcy. W planach jest również wydłużenie tzw. opieki nad dzieckiem z 2 do 5 dni. Zmiany są również w obszarze tego, kto będzie mógł wziąć opiekę. W tym momencie przewiduje się tylko taki urlop dla matek, ma zostać to rozszerzone do krewnych, którzy zamieszkują to samo gospodarstwo domowe (matkę, ojca, małżonkę, małżonka)

Praca zdalna

Na dziś praca zdalna jest uregulowana w ustawie covidowej. Aktualnie trwają pracę nad projektem, który na stałe wprowadzi regulacje do Kodeksu Pracy. Jakie zmiany czekają nas w sprawie pracy zdalnej? Praca zdalna będzie możliwa po uzgodnieniu z pracodawcą, co więcej pracownik będzie musiał złożyć oświadczenie, że ma możliwości techniczne i lokalowe na wykonywanie pracy zdalnej. Każdorazowo pracodawca będzie musiał wiedzieć, skąd pracownik wykonuje prace oraz będzie musiał wyrazić na to zgodę. W praktyce oznacza to, że pracownik nie będzie mógł wykonywać pracy zdalnej z dowolnego miejsca bez zgody pracodawcy. Pracodawcy będą również zobowiązani do udzielenia zgody na pracę zdalną pracownikowi, który sprawuje opiekę nad członkiem rodziny. Jeśli jednak charakter pracy na to nie pozwala, pracodawca może odmówić. Na poinformowanie o przyczynach odmowy pracodawca będzie miał 7 dni.

Równość płacowa

Kodeks 2022 przewiduje zmiany dotyczące równości płacy bez względu na płeć, wyznanie czy rasę pracownika. Oznacza to równe wynagrodzenie dla wszystkich osób na takich samych stanowiskach lub pełniące te same funkcje. W sytuacji, kiedy kobieta czy osoba innego wyznania, która wykonuje te same obowiązki co jej/jego koleżanka/kolega otrzyma mniejsze wynagrodzenie, może zgłosić taką sprawę do sadu pracy. Pracodawca za nierówne traktowanie może zostać ukarany karą grzywny lub kara pozbawienia wolności na kilka lat.

Okres chorobowy

Od stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów, które dotyczą ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nowymi przepisami okres zasiłkowy to suma wszystkich okresów niezdolności do pracy, jeśli między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie minie 60 dni. Do tej pory wystarczyło, że pracownik przerwał, chociażby na jeden dzień okres zasiłkowy i liczenie tego okresu zaczynało się na nowo. Wyjątkiem w tym wypadku jest ciąża. Jeśli przerwa zasiłkowa trwała krócej niż 60 dni, a niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży, to poprzednia choroba nie wliczy się do nowego okresu zasiłkowego.

Covid-19

Jednym z ważniejszych zmian w Kodeksie Pracy 2022 roku w dzisiejszych czasach są zmiany odnośnie do certyfikatu szczepień Covid-19. Pracodawca nie będzie mógł odsunąć pracownika, który odmówi poddania się testowi na Covid-19. Tak samo wygląda sytuacja z odmową przez pracownika pokazania certyfikatu szczepień. Pracodawca nie będzie miał też prawa zwolnić takiego pracownika.

Jak widać, zmiany w prawie pracy w 2022 roku są korzystne dla pracowników. Zmiana pensji minimalnej, wydłużony czas opieki nad dzieckiem, wydłużony urlop ojcowski, regulacje dotyczące pracy zdalnej czy równości dotyczące wynagrodzeń to bardzo istotne kwestie dla każdego potencjalnego pracownika. Rynek pracy w Polsce jest szeroki, oferty pracy w Polsce kuszące. Zmiany w Kodeksie Pracy pokazują, że pracownik zaczyna liczyć się w miejscu zatrudnienia. Część z tych zmian to tylko projekty, na wejście ich w życie będziemy musieli trochę poczekać. Widać jednak, że potrzeby pracowników są zauważane.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here