Studia menedżerskie to kierunek, który ma za zadanie kształcić przyszłe kadry menedżerskie. Menedżer, czyli z angielskiego „manager”, jest osobą, która zatrudniana jest w jakiegoś rodzaju przedsiębiorstwie i której odpowiedzialnym zadaniem jest realizowanie procesu zarządzania. Menedżerów podzielić można na menedżerów najwyższego i średniego szczebla oraz menedżerów pierwszej linii, w zależności od hierarchii i odpowiadającym pełnionej funkcji kompetencjom. Zawód ten można podzielić również ze względu na to, czym zajmuje się dana osoba. Można być menedżerem finansów, administracji, public relations lub zasobów ludzkich. W zakres obowiązków takiej osoby jest organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie, motywowanie, planowanie oraz podejmowanie decyzji, czasem nawet bardzo trudnych. Nic więc dziwnego, że do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji potrzebne jest odpowiednie wykształcenie. Takowe zapewniają kierunki nastawione na kształcenie przyszłych kadr menedżerskich.

Studia menedżerskie

studia menedżerskieNa studiach menedżerskich studenci uczęszczają na interdyscyplinarne zajęcia, które przygotowują do wielowymiarowej pracy menedżera. Przedmioty na takim kierunku łączą w sobie wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin współczesnej nauki – od prawa, poprzez finanse i ekonomię, aż do psychologii. Dzięki temu przyszli menedżerowie posiadają wszechstronną wiedzę, która ułatwia im w przyszłości wykonywanie tak odpowiedzialnej pracy. W wyborze odpowiedniej uczelni lub szkoły wyższej do odbycia takich studiów warto pod wziąć uwagę to, czy profil danego kierunku jest, oprócz, oczywiście, zajęć teoretycznych, oferuje praktykę. W zawodzie menedżera, oprócz książkowej wiedzy, bardzo istotne są praktyczne umiejętności, które absolwent umie wykorzystać w swojej codziennej pracy. Dzięki temu menedżer o odpowiednim wykształceniu będzie zdolny do podejmowania szybkich decyzji strategicznych. Ale również wyćwiczy u siebie umiejętności miękkie, które są niezbędne w wykonywaniu takiej funkcji.

Osoba taka będzie wykształcona pod kątem public relations, pracy z zespołem i zarządzania nim, efektywną i skuteczną komunikacją. Umiejętności te będzie codziennie wykorzystywać podczas wykonywania zawodu. Po ukończeniu studiów menedżerskich absolwent nauczy się innowacyjnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania zawodowych problemów. Nabierze też umiejętności pracy pod presją i w ciągłym stresie. Wykładowcami na studiach menedżerskich bardzo często są praktycy, którzy mają doświadczenie w pracy w dużych i prężnie funkcjonujących przedsiębiorstwach. Dzięki czemu informacje, które przekazują swoim kursantom, są oparte nie tylko na suchej książkowej wiedzy, ale również na ich osobistym doświadczeniu, które gromadzili przez wiele lat czynnej pracy zawodowej na odpowiedzialnych stanowiskach. Bardzo często na stronach reklamujących kierunki pojawiają się biogramy prowadzących, które przedstawiają ich doświadczenie, dorobek zawodowy i osiągnięcia, by zachęcić potencjalnych studentów do wybrania właśnie tego kierunku.

Przebieg studiów menedżerskich

Zajęcia na studiach menedżerskich są bardzo różnorodne i interdyscyplinarne. Celem studiów jest przekazanie studentowi wszechstronnej wiedzy, którą będzie wykorzystywał podczas codziennej pracy w kadrach menedżerskich. Student kierunku menedżerskiego będzie miał okazję brać udział w wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach i warsztatach z zakresu wielu dziedzin nauki, między innymi z finansów, ekonomii, prawa i psychologii. Uczelnie i szkoły wyższe często wspierają swoich absolwentów w szukaniu zatrudnienia. Studenci studiów menedżerskich przygotowani zostaną do pracy przy współzarządzaniu instytucjami i przedsiębiorstwami.

Perspektywy po studiach menedżerskich

studia menedżerskieAbsolwent powinien posiadać umiejętności kreatywnego działania i wdrażania różnorodnych sprawdzonych modeli działania grupowego. Osoba, która ukończy kierunek menedżerski, będzie również odpowiednio przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oczywiście, program studiów zawiera również elementy etyki, ucząc przyszłe kadry wrażliwości na drugiego człowieka i problemy społeczne. Osoba, która ukończy te studia, powinna być otwarta na racje drugiej strony. Bardzo ważną wartością, która przekazywana jest przez wykładowców na studiach menedżerskich, jest uświadomienie tego, jak bardzo ważny jest ciągły rozwój absolwenta. Nawet już po otrzymaniu pieczętującego studia dyplomu.

Osoba, która ukończy taki kierunek, będzie świadoma, że uczyć należy się przez całe życie, dostosowując do zmieniającego się świata i nadążając za nim. Dzięki umiejętnościom, które otrzyma podczas kilkuletniej nauki, będzie miała zdolności niezbędne do radzenia sobie na aktualnym rynku pracy, który ulega tak dynamicznym przemianom. Absolwenci kierunków o profilu menadżerskim posiądą umiejętności, które niezbędne są do wykonywania wybranego przez nich zawodu i których oczekują od nich ich aktualni lub przyszli pracodawcy. Po ukończeniu studiów menadżerskich absolwent będzie specjalistą zajmującym się zasobami ludzkimi lub płacami, który będzie równocześnie bardzo wrażliwy na sygnały płynące z rynku pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here