Ile zarabia lekarz w Polsce

Średnie wynagrodzenie miesięczne lekarza wynosi 5 400 zł brutto. Wynagrodzenia wahają się od 4 200 do 7 072 zł brutto. Wysokość pensji zależna jest od wielkości firmy, stażu pracy lekarza oraz regionu zatrudnienia. Lekarz może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej, przychodniach, prywatnych gabinetach lekarskich, sanatoriach, stacjach pogotowia ratunkowego, placówkach naukowo badawczych oraz uczelniach wyższych.

Czym zajmuje się lekarz?

Lekarz zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń medycznych, decyduje o diagnostyce, metodach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych lub objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Odpowiedzialny jest także za  realizowanie zadań z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, w jego kompetencjach leży wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie profilaktycznych badań lekarskich.

Jak zostać lekarzem?

Wykształcenie lekarza jest długim i kosztownym procesem. Studia medyczne trwające 6 lat pozwalają zdobyć ogólną wiedzę medyczną. W trakcie nauki realizowane są zajęcia z zakresu anatomii, biofizyki, chemii, embriologii, genetyki, farmakologii, immunologii, a także podstawowe nauki kliniczne. W trakcie studiów realizowane są również przedmioty z chirurgii, kardiologii, medycyny katastrof, medycyny pracy, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, opieki paliatywnej, ortopedii, psychiatrii, radiologii i innych. Program nauczania związany jest również z odbyciem licznych praktyk z zakresu wielu dziedzin medycyny.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym oraz otrzymaniu dyplomu lekarza absolwenci zobowiązani są do uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza. Po uzyskaniu tego dokumentu z okręgowej izby lekarskiej lekarze obowiązkowo odbywają staż trwający 13 miesięcy w placówce służby zdrowia. Zakończeniem stażu jest Lekarski Egzamin Państwowy. Egzamin ten ma formę testu wyboru, składa się z 200 pytań, każde pytanie zawiera 5 odpowiedzi, tylko jedna jest prawidłowa. Egzamin trwa 4 godziny. Pozytywny wynik egzaminu daje możliwość wykonywania zawodu lekarza. Większość absolwentów medycyny stara się o miejsca rezydenckie, czyli etaty finansowane przez ministerstwo, które pozwalają młodym lekarzom na rozpoczęcie specjalizacji. Rezydentury w zależności od specjalizacji trwają od 4 do 6 lat.

Lista specjalizacji, które mogą wybierać lekarze zakwalifikowani do specjalizacji po 1.10.2014, czyli tzw. specjalizacji modułowych:

 • alergologia,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • angiologia,
 • audiologia i foniatria,
 • balneologia i medycyna fizykalna,
 • chirurgia dziecięca,
 • chirurgia klatki piersiowej,
 • chirurgia naczyniowa,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • chirurgia plastyczna,
 • chirurgia szczękowo-twarzowa,
 • choroby płuc,
 • choroby płuc dzieci,
 • choroby wewnętrzne,
 • choroby zakaźne,
 • dermatologia i wenerologia,
 • diabetologia,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • endokrynologia,
 • endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość,
 • endokrynologia i diabetologia dziecięca,
 • epidemiologia,
 • farmakologia kliniczna,
 • gastroenterologia,
 • gastroenterologia dziecięca,
 • genetyka kliniczna,
 • geriatria,
 • ginekologia onkologiczna,
 • hematologia,
 • hipertensjologia,
 • immunologia kliniczna,
 • intensywna terapia,
 • kardiochirurgia,
 • kardiologia,
 • kardiologia dziecięca,
 • medycyna lotnicza,
 • medycyna morska i tropikalna,
 • medycyna nuklearna,
 • medycyna paliatywna,
 • medycyna pracy,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna rodzinna,
 • medycyna sądowa,
 • medycyna sportowa,
 • medycyna transportowa,
 • mikrobiologia lekarska,
 • nefrologia,
 • nefrologia dziecięca,
 • neonatologia,
 • neurochirurgia,
 • neurologia,
 • neurologia dziecięca,
 • neuropatologia,
 • okulistyka,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • onkologia kliniczna,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • otorynolaryngologia,
 • otorynolaryngologia dziecięca,
 • patomorfologia,
 • pediatria,
 • pediatria metaboliczna,
 • perinatologia,
 • położnictwo i ginekologia,
 • psychiatria,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • radiologia i diagnostyka obrazowa,
 • radioterapia onkologiczna,
 • rehabilitacja medyczna,
 • reumatologia,
 • seksuologia,
 • toksykologia kliniczna,
 • transfuzjologia kliniczna,
 • transplantologia kliniczna,
 • urologia,
 • urologia dziecięca,
 • zdrowie publiczne.

Specjalizacja lekarska nie jest obowiązkowa, jednakże jest bardzo często wybierana przez absolwentów medycyny.

Lekarz – własna firma

Lekarz, który decyduje się na otwarcie prywatnej praktyki lekarskiej, najczęściej podpisuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Otworzenie gabinetu możliwe jest po ukończeniu edukacji, gdy lekarz posiada już prawo do wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal, który jest przeznaczony na gabinet lekarski, musi posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, a także zostać wyposażony w niezbędny sprzęt. Lekarz obowiązkowo musi posiadać co najmniej dwuletnią praktykę lekarską, do której nie wlicza się stażu, a także należeć do Okręgowej Izby Lekarskiej. Spełnienie wszystkich powyższych wymagań umożliwia otworzenie własnej działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

[Głosów:4    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here