Kancelaria Adwokacka

Rozwód definitywnie kończy związek małżeński, niekoniecznie jednak idzie to w parze z zakończeniem wszystkich spraw, pomiędzy obiema stronami. W większości przypadków pozostaje wiele wspólnych rzeczy i zobowiązań, takich jak dom, samochód, kredyt, czy konta bankowe. Podczas procesu rozwodowego nie zawsze jest przestrzeń na rozwiązanie również tej kwestii, ponieważ jest ona dość obszerna i długotrwała. Dlatego też w celu podziału majątku na drodze sądowej należy wytoczyć osobny proces, w ramach którego sprawa zostanie rozwiązana.

Czym jest umowny podział majątku wspólnego?

Inną kwestią jest natomiast umowny podział majątku. Jest on jednak możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy strony są w stanie dojść do porozumienia. Podczas zawarcia stosownej umowy, istnieje możliwość częściowego podziału majątku lub dokonanie podziału całości. Jest to dokument zawierany w dowolnej formie. Wyjątek stanowią sytuacje, w których w skład wspólnego majątku wchodzi nieruchomość. Wówczas należy sporządzić akt notarialny. Do innych sytuacji tego typu należą te, w których małżonkowie np. posiadają wspólne przedsiębiorstwo lub prawo do wieczystego użytkowania.

Co należy do majątku wspólnego?

Majątek wspólny stanowią wszystkie przedmioty nabyte przez każdego z małżonków podczas trwania wspólności majątkowej. W ich skład wchodzą przedmioty użytku domowego, ale przede wszystkim są to:

  • środki w funduszu emerytalnym
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie (art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych)
  • dochody z majątku każdego z małżonków
  • wynagrodzenie z pracy
  • dochody z innej działalności zarobkowej

Czym jest majątek osobisty i czy podlega podziałowi?

Odrębną kwestię stanowi natomiast majątek osobisty, który nie podlega podziałowi. W jego skład wchodzą między innymi:

  • prawa autorskie i inne prawa twórcy
  • prawa niezbywalne, przysługujące konkretnej osobie (np. służebność osobista)
  • przedmioty, zaspokajające potrzeby tylko i wyłącznie jednej ze stron (okulary, biżuteria etc.)
  • przedmioty nabyte przed zawarciem wspólności ustawowej
  • nagrody za osobiste osiągnięcia

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią adwokacką „Wieniawska Adwokaci”.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here