Studia II stopnia

Dla wielu młodych ludzi uczących się jeszcze w szkołach średnich studia to po prostu studia. Zazwyczaj nie wiedzą na jakie tryby i rodzaje one się dzielą. Najczęściej rozróżniają jedynie podział  na studia dzienne i zaoczne. Oraz oczywiście na poszczególne kierunki. Nie wszyscy jednak wiedzą, że tak na prawdę podział studiów w Polsce jest zupełnie inny. Dzielą się one na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz w dalszym podziale na studia I stopnia, studia II stopnia oraz studia III stopnia. W tym artykule postaramy się przybliżyć wszystkim na czym polega podział studiów na polskich uczelniach. Być może dzięki temu ułatwimy absolwentom liceum wybór ścieżki edukacji.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia stacjonarne i niestacjonarnePodział studiów na stacjonarne i niestacjonarne to nic innego jak dawny podział na studia dzienne i zaoczne. Studia stacjonarne to inaczej studia dzienne i analogicznie studia niestacjonarne to te zaoczne. Według prawa studia dzienne to takie, w których co najmniej połowa zajęć wymaga bezpośredniego udziału wykładowcy i studentów. Studia stacjonarne na uczelniach państwowych są bezpłatne. Dlatego też nie tak łatwo jest się na nie dostać. Jest mnóstwo kandydatów na jedno miejsce, szczególnie na najbardziej popularnych kierunkach. Jeśli zaś chodzi o uczelnie prywatne to w ich przypadku zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne są odpłatne. Dokładne ceny należy sprawdzić na stronach internetowych konkretnych uczelni.

Studia I stopnia

Studia I stopnia to podstawowa forma kształcenia na uczelniach wyższych w Polsce. Jest ona przeznaczona dla wszystkich, którzy posiadają zdaną maturę. Studia dzielą się na studia licencjackie i inżynierskie w zależności od tego jaki dyplom możemy uzyskać po ich zakończeniu.

Studia licencjackie i inżynierskie

Studia licencjackie kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Oczywiście najpierw niezbędna jest obrona pracy dyplomowej. Jeśli chodzi o długość trwania to studia licencjackie trwają sześć semestrów, czyli 3 lata. Natomiast studia inżynierskie są nieco dłuższe i trwają 7 lub 8 semestrów, czyli maksymalnie rok dłużej. Po skończeniu studiów licencjackich i inżynierskich, zwanych studiami I stopnia można bez problemu kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Studia II stopnia

Studia II stopnia to nic innego jak znane z poprzednio obowiązującego nazewnictwa studia magisterskie, uzupełniające. Dzięki nim po uzyskaniu dyplomu licencjata lub inżyniera możliwe jest zdobycie tytułu magistra lub analogicznie magistra inżyniera.

Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie kompletnie przygotowują do wybranego zawodu. Dzięki nim możliwe jest zdobycie tytułu magistra lub magistra inżyniera bez potrzebny kończenia studiów pierwszego stopnia. Studia takie trwają jednak dłużej bo od 9 do 12 semestrów czyli 5 lub 6 lat. Studia takie możliwe są jedynie na kilku wybranych kierunkach takich jak na przykład kierunek lekarski, prawo czy fizjoterapia. Możliwe jest również na kilku innych w zależności od uczelni.

Studia III stopnia (doktoranckie)

Studia III stopnia (doktoranckie)Studia III stopnia to tak zwane studia doktoranckie. Jest to kolejny etap kariery edukacyjnej. Aby je rozpocząć, należy ukończyć studia II stopnia lub studia magisterskie. Choć trzeba przyznać, że większość studentów kończy swoją naukę maksymalnie na studiach magisterskich. Studia doktoranckie uważane są jako coś bardzo elitarnego przeznaczonego dla wąskiej grupy studentów. Średnio rocznie na studia doktoranckie decyduje się kilkadziesiąt tysięcy osób. Studia takie pozwalają na przykład an kontynuowanie kariery zawodowej jako wykładowca na danej uczelni. Pozwalają także na zdobycie intratnej posady w dowolnej firmie działającej w branży związanej z kierunkiem studiów. Nie wszystkie uczelnie mogą prowadzić u siebie studia doktoranckie. Trwają one nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. Po ich zakończeniu otrzymujemy kwalifikacje trzeciego stopnia i możemy przystąpić do pisania pracy doktoranckiej, której obrona kończy się uzyskaniem tytułu doktora.

Studia podyplomowe

W polskim systemie edukacyjnym istnieje także pojęcie studiów podyplomowych. Aby do nich przystąpić niezbędne jest posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich. Studia te służą do pogłębienia swojej wiedzy z danej dziedziny. Po ich ukończeniu studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Z tego rodzaju studiów korzysta rocznie w Polsce od stu do dwustu tysięcy studentów.

Podsumowanie

Jak więc widać polski system szkolnictwa wyższego jest tylko z pozoru skomplikowany, a jeśli dobrze mu się przyjrzeć to wszystko jest klarowne i jasne. Można jeszcze dokładniej podzielić dane studia na przykład na te prowadzone na uczelniach publicznych oraz prywatnych, lecz taki podział nie miał by już sensu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here