studia podyplomowe - bhp

Zdobycie wykształcenia dla wielu osób jest priorytetem. Ufają oni w to, że solidne wykształcenie sprawi, iż życie ich stanie się łatwiejsze. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a zwłaszcza ukończenia studiów wyższych daje możliwość zatrudnienia w wymarzonym zawodzie. Chętnych na dobre stanowiska nie brakuje i dlatego nie zawsze udaje się zrealizować swoje zawodowe marzenia. Jednak rozpoczynając edukację na wyższej uczelni, nikt się nad tym nie zastanawia. Młodzi ludzie są pełni optymizmu i wiary w przyszłość. A taka wiara i optymizm pomoże im w przyszłości pokonać niejedną barierę. Ponieważ sama chęć realizacji swojego marzenia, to już połowa sukcesu. Druga połowa, to solidne wykształcenie, a więc wiedza. Na jakich uczelniach można uzyskać wyższe wykształcenie? Gdzie zapisać się na studia podyplomowe – BHP?

System szkolnictwa wyższego w Polsce

studia podyplomowe - bhpWarunkiem rozpoczęcia nauki na wyższej uczelni jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości. Wyższe wykształcenie uzyskać można kończąc wyższą uczelnię. A uczelnie są różne. Na przykład można je uzyskać kończąc jakiś kierunek na uniwersytecie lub kończąc politechnikę, która także jest uniwersytetem. Nie każdy wie, że w 1999 roku została podpisana deklaracja bolońską, której celem było utworzenie europejskiego systemu stopni naukowych, które oparte są na identycznych standardach i jakości. I tak: wykształcenie licencjackie zdobywa się po 3 latach nauki, a inżynierskie po 4 latach nauki. Pierwszy stopień naukowy, którym jest stopień magistra po 2 latach nauki po studiach pierwszego stopnia. Zdobycie doktoratu trwa 4 lata.

Studia podyplomowe – BHP

Doskonalić swoje umiejętności i zdobywać dalszą wiedzę można też na studiach podyplomowych na różnych kierunkach. Mogą to być na przykład studia podyplomowe – bhp lub każde inne studia. Różnią się one od studiów licencjackich, magisterskich, czy doktoranckich. Studia podyplomowe przeznaczone są dla tych wszystkich osób, które posiadają co najmniej pierwszego stopnia kwalifikacje. A więc by zostać studentem studiów podyplomowych trzeba posiadać studia licencjackie, albo inżynierskie lub magisterskie. Kształcenie w zakresie studiów podyplomowych obejmuje nie tylko obowiązek uczestnictwa w zajęciach, lecz często także złożenia pracy końcowej lub zdania egzaminu końcowego. Kończąc podyplomową edukację absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Plusem jest nie tylko podniesienie swoich kwalifikacji i możliwość zdobycia lepszego stanowiska, lecz także możliwość zdobycia dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kształcenie się na studiach podyplomowych. Takie podyplomowe wykształcenie każdego roku w naszym kraju zdobywa wiele osób, gdyż około stu osiemdziesięciu tysięcy. Widać, że młodzi ludzie i nie tylko młodzi garną się do zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji.

Pęd do samorozwoju

Świadczy to, o zamożności społeczeństwa, możliwości doskonalenia się i wzroście świadomości zawodowej. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że dobry pracownik powinien kształcić się przez całe życie. Ważne jest to szczególnie w niektórych zawodach, jak na przykład w zawodzie pedagoga. Podnosząc swoje kwalifikacje stajemy się bardziej konkurencyjnymi pracownikami i łatwiej nam znaleźć wymarzoną pracę. Ponadto ucząc się podnosimy poczucie własnej wartości, co jest niezbędne do szczęśliwego życia dla każdego z nas. Poprzez studia podyplomowe pogłębiamy swoją wiedzę i zdobywamy szereg umiejętności, których nie posiedlibyśmy nie kształcąc się dalej. Poprzez uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, konwersatoriach rozwijamy się osobiście. Zdobywamy wiedzę potrzebną nam do pracy, a także często realizujemy swoje pasje. I dlatego kończąc studia podyplomowe jesteśmy doskonale przygotowani do wykonywania swojego zawodu w czasach, kiedy wszystko szybko się zmienia i prze do przodu.

Zawód – „behapowiec”

studia podyplomowe - bhpKończąc na przykład studia podyplomowe – bhp absolwenci zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest w pracy bezpieczeństwo. Na każdym kroku i w każdym zawodzie czyhają na pracowników różne niebezpieczeństwa. A w niektórych zawodach pracownicy są szczególni narażeni na niebezpieczeństwo. I właśnie na straży przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stoi Inspekcja Pracy. I tak głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie o powyższym kierunku, a także posiadać wykształcenie podyplomowe i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie. W naszym kraju podobnie, jak i w wielu innych państwach osoba posiadająca wyższe wykształcenie cieszy się szacunkiem i posiada prestiż w otoczeniu.

Uważana jest za osobę wykształconą i mądrą. Największym autorytetem cieszy się zawód lekarza, prawnika, profesora, inżyniera. Lecz w ostatnich latach dużo zmieniło się w tym rankingu, gdyż zawody inteligenckie tracą na wartości. Wzrasta prestiż społeczny związany z przedsiębiorczością i taki, który wymaga tylko praktycznych kwalifikacji zawodowych. Klaruje się grupa ludzi przedsiębiorczych, którzy niekoniecznie posiadają wysokie kwalifikacje w zawodzie. Wystarczy im średnia wiedza zawodowa i smykałka do przedsiębiorczości.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here